Ce anume reprezinta codurile ProdRom?

Nomenclatorul PRODROM reprezinta versiunea nationala a nomenclatorului de produse si servicii cu caracter industrial PRODCOM utilizat in colectarea datelor privind productia industriala de catre tarile Membre ale Uniunii Europene.
Principalele obiective avute in vedere la realizarea/utilizarea nomenclatorului PRODROM sunt:
culegere, structurare si transfer de informatii intr-un sistem compatibil cu cel al UE - sistemul PRODCOM
deplina caracterizare a industriei romanesti
comparabilitatea datelor din sfera productiei cu cele din sfera comertului exterior
acces la informatii referitoare la productia europeana in ansamblu si pentru fiecare tara membra in parte, pe baze comparabile

Cum se face codificarea pozitiilor nomenclatorului PRODROM?

Fiecare pozitie din nomenclator va fi un cod format din 9 caractere [xxxx][xx][yy][z] cu urmatoarea structura:

Primele patru caractere vor fi identice cu cele ale clasei din Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala- CAEN. >Primele sase caractere vor fi identice cu cele ale clasei elementare din CPSA.

Pozitiile 7 si 8 pot avea diverse semnificatii si vor fi marcate in functie de modul de detaliere a pozitiilor din CPSA cu:
- identice cu cele utilizate in PRODCOM atunci cand detalierea claselor elementare la nivel national poate realiza in intregime aceleasi criterii mentionate in nota introductiva a PRODCOM;
- diferite (complementare) fata de cele utilizate in PRODCOM cand sunt necesare criterii suplimentare (nationale) pentru detaliere;

Caracterul 9 va fi alfanumeric si va avea urmatoarea notatie:
- 0 atunci cand pozitia din PRODROM va fi identica din punct de vedere al continutului cu cea existenta in PRODCOM;
- alfanumerica cand se impune o detaliere a pozitiilor din PRODCOM pentru asigurarea solicitarilor nationale.

Care este legatura cu statistica privind comertul exterior

In concordanta cu cerintele Regulamentului Consiliului (EEC) nr 3924/1991, fiecare cod PRODCOM este definit de unul sau mai multe coduri ale Nomenclatorului Combinat (NC).
Regulile de interpretare ale codurilor NC se aplica, in principiu si codurilor Listei PRODCOM.
Prin similitudine, fiecare cod PRODROM este definit de unul sau mai multe coduri ale Tarifului Vamal de Import al Romaniei (aliniat la Nomenclatorul Combinat utilizat in Comunitatea Europeana).